Verkkosivuston tietosuojakäytännöt

Voimaantulopäivä: 8. heinäkuuta 2015

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin käyttötarkoitus
Tämä Tietosuojaseloste koskee Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n (“Burson-Marsteller” tai “me”) verkkosivuillaan http://www.burson-marsteller.fi keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä Tietosuojaseloste koskee myös palveluidemme käyttöä ja verkkosivuillamme käyntiä. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien tahojen sivuille vievät linkit ja verkkosivuillemme upotetut kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia. Lisätietoja tästä löydät Kolmannet tahot verkkosivuillamme -osiosta.

Rekisterin tietosisältö
Verkkosivuilla käydessäsi selaimesi saattaa automaattisesti lähettää meille tiettyjä tietoja, jotta palvelimemme pystyisi toteuttamaan vierailupyyntösi verkkosivuillemme paremmin. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

 • IP-osoitteesi ja siihen liittyvä tieto, kuten: internetpalveluntarjoajasi (ISP), yhteystyyppisi sekä rajalliset maantieteelliset tiedot
 • käyttöjärjestelmäsi ja selaimesi tyypin, joka voi sisältää tietoa verkkosivuilla vierailemiseen käyttämästäsi päätelaitteesta (esim. älypuhelin)
 • mille sivulle olet menossa
 • miltä sivulta olet tulossa
 • millä sivuilla vierailet
 • selailun ajankohta
 • vierailupyynnön onnistuminen
 • kieli- tai muut vastaavat valintasi
 • selaimesi kyky käsitellä tietynlaisia sisältötyyppejä, esimerkiksi selaimesi kyky käsitellä Flash-sisältöä
 • evästeet (lisätietoa kohdassa Evästeet)

Käytämme edellä mainittuja tietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Lisäksi säilytämme edellä mainittuja verkkosivuvierailutiedoksi kutsuttuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Emme yhdistä näitä tietoja henkilöllisyyteen, ja säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten yleensä edellyttämän ajan, joka ei useimmiten ylitä kahtakymmentäneljää (24) kuukautta.

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus
Verkkosivumme voivat sisältää sähköisiä lomakkeita, joissa kysytään henkilötietojasi. Tällaista tiedonkeruuta käytetään esimerkiksi Yhteydenotto- ja Urapolku-sivuilla. Näiden kautta annetut tiedot annetaan vapaaehtoisesti, ja niitä käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty. Huomaa, että työhön rekrytoinnin yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös emoyhtiöllemme ja/tai tämän edustajille tai käyttämille palveluntarjoajille. Näitä tietoja säilytetään ja käytetään työhön rekrytoinnin ja sen loppuun saattamisen vaatimalla tavalla. Emme käytä tai luovuta meille annettuja henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä varten tiedot on annettu.

Emme lähtökohtaisesti myy, vuokraa tai muutoin luovuta henkilötietojasi Burson-Marsteller-konsernin ulkopuolisille tahoille, ellei tässä toisin todeta. Henkilötietojasi voivat kuitenkin käsitellä meidän lukuumme työskentelevät edustajat tai kolmannet tahot. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille tahoille tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä.

Voimme käyttää palveluidemme tarjoamiseen ympäri maailmaa olevia resursseja ja palvelimia. Tämän vuoksi voimme siirtää henkilötietojasi sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palveluitamme, myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin varmistamme, että tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä muun muassa käyttämällä asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia; varmistamalla, että tietojen vastaanottaja on sitoutunut Safe Harbor Privacy Framework-ohjelmaan; tai edellyttämällä muiden asianmukaisten teknisten ja hallinnollisten tietoturvakäytäntöjen noudattamista.

Burson-Marsteller toimii rekisterinpitäjänä verkkosivujensa kautta yllä kuvatulla tavalla kerätyille henkilötiedoille. Sinulla on oikeus tarkastaa sinua koskevat tiedot lähettämällä meille tästä allekirjoituksellasi varustettu kirjallinen pyyntö tai esittämällä sellaisen pyynnön henkilökohtaisesti toimistollamme. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ottamalla meihin yhteyttä.

Evästeiden käyttö
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka koostuu nimestä ja numeroista (esim. zip=30004 tai user_id=123456789) ja jonka palvelin voi pyytää selainta tallentamaan kävijän päätelaitteelle ja lähettämään takaisin, kun samalle palvelimelle jälleen lähetetään myöhemmin vierailupyyntöjä. Tämä mahdollistaa sen, että palvelimen “muistiin” tallentuu, missä selaimella on aiemmin oltu, tai että palvelin “muistaa” käyttäjän aiemmin palvelimelle antamat tiedot, jotta palvelimen ei tarvitse kysyä tietoja uudelleen jokaisella sivulla tai istuntokohtaisesti.

Evästeet jaetaan usein ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet asetetaan verkkoalueelta, jonka käyttäjä kulloinkin havaitsee selaimensa osoiterivissä, tai lähetetään kyseiselle verkkoalueelle. Verkkosivuillamme olevat ensimmäisen osapuolen evästeet tulevat osoitteesta www.burson-marsteller.fi. Kolmannen osapuolen evästeet asetetaan verkkoalueelta, joka ei ilmene selaimen osoiterivistä, tai lähetetään sellaiselle verkkoalueelle. Yksittäisellä verkkosivulla voi olla kolmannen osapuolen evästeitä sen takia, että sisällöntuottajia on useita eikä vain osoiterivin yksilöimä taho tarjoa kaikkea yksittäisellä verkkosivulla olevaa sisältöä. Jokaisella sisältöä (jopa yhden pikselin kokoista sisältöä, jota ei välttämättä voi havaita) tarjoavalla taholla voi olla mahdollisuus asettaa eväste tai vastaanottaa aiemmin tallennettu eväste.

Hyödynnämme verkkosivuillamme sekä ensimmäisten että kolmansien osapuolien evästeitä, ja saamme tietoa suoraan niistä. Niiden evästeiden lisäksi, joita käytämme tai joihin meillä on pääsy, verkkosivuillamme voi olla sellaisia evästeitä kolmansilta tahoilta, jotka eivät ole välittömässä hallinnassamme. Lisätietoja tästä löydät kohdasta Kolmannet tahot verkkosivuillamme.

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme sekä palvelimien toiminnan varmistamiseen (kuten virheenkorjaus- ja tietoturvatarkoituksiin) että analytiikkaan ja verkkosivujemme vierailutietojen analysoimiseen. Näitä evästeitä ei käytetä mainontaan emmekä säilytä näissä evästeissä henkilötietoja tai viittaa niissä henkilötietoihin.

Voit hallinnoida evästeiden toimintaa selaimesi asetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin johtaa siihen, että et kokonaan tai osittain pysty käyttämään tai näkemään verkkosivujamme ja palvelujamme tai niiden toimintoja.

Sosiaalinen media
Verkkosivumme voivat sisältää sekä linkkejä sosiaalisiin medioihin että sosiaalisten medioiden tarjoajien suoraan tarjoamaa sisältöä. Mikäli sinulla on jo tili sosiaalisen median tarjoajan palvelussa, kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut tästä sisällöstä tai sen sivustolla vierailemisesta. Sinut voidaan tunnistaa sellaisella sisällöllä myös, vaikka et olisi rekisteröitynyt kyseisen sosiaalisen median käyttäjäksi. Lisätietoja sosiaalisen median tarjoajasi tietosuojakäytännöistä saat kyseisen palveluntarjoajan omista palveluehdoista ja tietosuojaselosteesta.

Kolmannet tahot verkkosivuillamme
Suoraan keräämämme tiedon ja puolestamme toimivien kolmansien palveluntarjoajien keräämän tiedon lisäksi verkkosivuillamme voi olla sisältöä myös kolmansilta yrityksiltä, jotka eivät ole välittömässä hallinnassamme. Vaikka nämä yritykset eivät pysty keräämään uutta tietoa käyttäjälomakkeiden avulla, kuten yllä olevassa Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus – kohdassa kuvataan, kyseiset yritykset keräävät yllä kohdassa Rekisterin tietosisältö kuvatun kaltaisia tietoja ja ne voivat käyttää omia evästeitään. Tällaiset osapuolet voivat ajoittain vaihtua, mutta niihin voivat lukeutua muun muassa:

 • Google
 • Scorecard Research
 • Sharethis
 • Adadvisor /Targus Info
 • Datalogix
 • Aggregate Knowledge
 • Live Ramp
 • Twitter
 • AppNexus

Edellä mainitut kolmannet tahot voivat käyttää evästeitä mainontaan, mukaan lukien mainonnan kohdentamiseen, ja markkinatutkimuksiin. Englanninkielisellä sivustolla http://www.aboutads.info/choices/ voit kieltää monien kolmansien osapuolien evästeet ja saada yleisempää lisätietoa evästeiden hallitsemisesta.

Rekisterin suojaus
Käytämme tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttäviä teknisiä keinoja, jotka käsittävät fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä keinoja, joilla suojellaan kuluttaja- ja muita arkaluonteisia asiakastietoja. Riippumattomat kolmannet tahot tarkastelevat ja arvioivat ylläpitämäämme toimintaympäristöämme ja turvallisuustoimenpiteitämme säännöllisesti. Emme kuitenkaan takaa, että tietosi ovat kohtuullisista toimistamme ja keinoista huolimatta täysin suojattuja, ja hyväksyt tämän riskin käyttämällä verkkosivujamme.

Sovellettava lainsäädäntö
Tähän Tietosuojaselosteeseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä.

Tiedustelut
Voit osoittaa mahdolliset tätä Tietosuojaselostetta tai mahdollisesti keräämiämme henkilötietoja koskevat tiedustelusi, kommenttisi ja huolesi sähköpostiosoitteeseen info-pbm@bm.com.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta yksinomaisen harkintamme perusteella ajoittain tai liiketoimintamme muuttuessa. Tämän Tietosuojaselosteen muutokset astuvat voimaan, kun niistä on ilmoitettu esimerkiksi verkkosivuillamme. Palveluidemme tai verkkosivujemme käyttäminen Tietosuojaselosteen muuttamisen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset. Kehotamme sinua tutustumaan tähän Tietosuojaselosteeseen aika ajoin uudelleen.