Viestinnän konsultointi

Communications_665x275

Johdon konsultointi

Konsultoimme yritysjohtoa maineenhallinnassa ja viestinnän strategisissa kysymyksissä. Tyypilliset yritysjohdon toimeksiannot liittyvät asiakkaan maineen analysointiin, liiketoimintastrategioiden viestinnälliseen kiteyttämiseen ja kriisiviestintään.

Autamme liikkeenjohtoa hyödyntämään viestintää tehokkaana työkaluna liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa ja maineen kehittämisessä.

Tarjoamme ylimmän johdon konsultointia muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • maineenhallinta
 • viestintästrategiat
 • strategioiden viestinnälliset kiteytykset
 • strategiaviestintä
 • arvojen kommunikointi
 • kriisiviestintä
 • mediasuhteet
 • johdon profilointi
 • viestinnän ulkoistamisratkaisut
 • viestintäjohdon suorahaut

Muutoksenhallinta

Osaamme muutoshankkeisiin liittyvän viestinnän, olipa kyseessä yritysjärjestely, uuden strategian toimeenpano, vision kirkastaminen tai vaikkapa arvojen lanseeraaminen henkilöstölle.

Tarjoamme muutoksenhallintaan muun muassa seuraavia palveluita:

 • yritysjärjestelyiden viestinnän suunnittelu ja toteutus
 • liiketoimintastrategioiden kiteytykset ja jalkautukset
 • arvolanseeraukset
 • johdon ja esimiesten viestintävalmennus
 • sijoittaja- ja talousviestintä
 • sisäisen viestinnän konsultointi ja operatiivinen tuki