Vaikuttajaviestintä

public-affairs_665x275

Yksikään yritys ei voi toimia ottamatta huomioon asiakkaiden ja omistajien lisäksi myös muita sidosryhmiä. Yhä useammin kaupalliset intressit ovat tiukasti sidottuja ja riippuvaisia poliittisesta päätöksenteosta ja julkisesta hallinnosta. Suhteiden ja ymmärryksen rakentaminen virkakoneistoon, puolueisiin ja muihin mielipidevaikuttajiin on nykyaikaista yhteiskuntasuhteiden hoitoa.

Vaikuttajaviestinä on informaation jakamista ja suhteiden rakentamista sellaisiin sidosryhmiin, joilla on vaikutusta tai vaikutusvaltaa yrityksen liiketoimintaan ja sen toimintaympäristöön liittyvissä asioissa. Kyse on ennen kaikkea vuorovaikutuksesta, jossa kuuntelemisella eli luotauksella on yhtä merkittävä rooli kuin tiedon jakamisella.

Meillä on laaja kokemus yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään päätöksentekomekanismeja ja viemään kiteytetyt viestit oikeille tahoille, olipa sitten kyseessä ministeri, eduskunta, virkamies tai kuntapäättäjä. Tavoitteenamme on jakaa keskeisille päätöksentekijöille paras mahdollinen tieto ja varmistaa, että päätöksentekijät nojaavat päätöksissään riittävään informatioon.

Onnistuneen vaikuttajaviestinnän takana on perusteellinen taustatyö, jonka avulla tunnistetaan oikeat kohderyhmät, kanavat ja näkökulmat. Usein myös julkisen keskustelun ja kansalaismielenkiinnon herättäminen esimerkiksi mediajulkisuuden, tapahtumien ja sosiaalisen median kautta on olennainen osa viestin perille viemisessä.

Kansainvälisessä vaikuttajaviestinnässä käytössämme on Burson-Marstellerin vahva osaaminen ja verkosto aina Brysselistä Washingtoniin.

Tarjoamme yhteiskuntasuhteiden hoitoon muun muassa seuraavia palveluita:

  • strategiakonsultointi
  • viranomais- ja poliitikkosuhteet
  • luotaus- ja monitorointipalvelut
  • mediaviestintäkampanjat
  • internet-kampanjointi
  • tilaisuudet ja seminaarit

Ota yhteyttä vaikuttajaviestinnän konsultteihimme.

Anna Ranki – Director, Public Affairs
anna.ranki@bm.com
+358 50 383 8797

Juha Mäkinen – Senior Advisor, Public Affairs
juha.makinen@bm.com
+358 40 570 9307

Marjo Blomberg – Senior Advisor, Public Affairs
marjo.blomberg@bm.com
+358 40 588 7739

Fatim Diarra – Associate, Public Affairs
fatim.diarra@bm.com
+358 50 591 0299