Tutkimus ja analysointi

lightbulb-665x275

”Jos et voi mitata, et voi johtaa”, tietää vanha liikkeenjohdon viisaus. Mainetta, brandiä, viestintää ja markkinointia tulee mitata. Olennaista tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ja toiminnan oikein suuntaamiseksi. Pohjoisranta Burson-Marstellerin tutkimus- ja analyysipalvelut auttavat asiakkaitamme mm. rakentamaan mainetta, tunnistamaan hiljaisia signaaleja ja selvittämään sidosryhmien näkemyksiä strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Emme tee koskaan tutkimusta vain tutkimuksen vuoksi, vaan muodostamme tulosten pohjalta aina suosituksia ja kehitysehdotuksia.

Tarjoamme tutkimukseen ja analysointiin muun muassa seuraavia palveluita:

  • maine- ja sidosryhmätutkimukset
  • maineriskien kartoitukset
  • strategian onnistumisen arvioinnit
  • sisäisen viestinnän tutkimukset
  • avainhenkilöhaastattelut
  • kilpailija-analyysit
  • viestinnän prosessien ja kanavien toimivuuden analyysit
  • lukijatutkimukset
  • asiakaspolkututkimukset
  • portinvartija-analyysit