Mediasuhteet

Training_665x275

Se, mitä yrityksestä kirjoitetaan ja kerrotaan mediassa, vaikuttaa merkittävästi yrityksen maineeseen. Media vaikuttaa myös entistä enemmän esimerkiksi sijoituspäätöksiin. Monille median välittämä kuva onkin se ainoa keino muodostaa käsitys jostakin yrityksestä. Siksi ei ole samantekevää, millaista kuvaa media välittää.

Mediajulkisuutta voidaan saada joko maksettuna mainontana tai viestinnällä. Journalistisen sisällön kautta välittyvä näkyvyys on ennen kaikkea uskottavampaa ja huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin mainonta. Sen saavuttaminen vaatii kuitenkin ammattitaitoa ja ymmärrystä median toimintavoista ja kiinnostuksen kohteista. Hyvä julkisuus on aina seurausta hyvästä toiminnasta. Suunnitelmallisen mediaviestinnän tehtävänä on varmistaa, että yritys saa ansaitsemansa huomion, silloin kuin siihen on aihetta.

Pohjoisranta Burson-Marstellerissa ymmärretään, miten media toimiii, mitkä mediaviestinnän keinoista toimivat ja miten yrityksen asioista saadaan toimittajia kiinnostavia näkökulmia. Mietimme oikeat teemat ja viestit sopiville medioille, valitsemme sopivat mediaviestinnän kanavat ja valmennamme asiakkaitamme ymmärtämään ja kohtaamaan mediaa. Tämän vuosituhannen brandit rakennetaan ennen kaikkea mediajulkisuuden kautta.

Pohjoisranta Burson-Marsteller tarjoaa mediasuhteiden hoitoon muun muassa seuraavia palveluita:

  • mediasuhteiden strateginen konsultointi
  • mediavalmennus
  • mediaviestintäsuunnitelmat ja action planit
  • kansainväliset mediasuhdekampanjat
  • tiedotteet ja tiedotustilaisuudet
  • toimittajakontaktointi ja artikkelitarjonta
  • media- ja toimittajatapaamiset
  • mediajulkisuuden analysointi

Mediasuhdevalmennus

Kun media kiinnostuu, mitä pitäisi kertoa? Entä kun haastattelun aiheena on meneillään oleva kriisi?

Se, miten vakuuttavasti haastateltava esiintyy, vaikuttaa oleellisesti hänen edustamansa yrityksen julkisuuskuvaan. Siksi yritysten edustajilla, johtoryhmän jäsenillä, asiantuntijoilla ja viestijöillä, on oltava valmiudet kohdata media ja kertoa yrityksen asioista ymmärrettävällä tavalla.

Haastateltavana oleminen ei aina tunnu luontevalta – etenkään silloin kun aihe on yrityksen kannalta kriittinen ja odotettavissa on negatiivista julkisuutta. Omia valmiuksiaan voi kuitenkin kehittää mediaesiintymisiä varten.

Mediaviestintäkoulutus auttaa ymmärtämään miten media toimii, milloin toimittajiin kannattaa olla yhteydessä ja miten asioita kannattaa tuoda esiin. Onnistuminen edellyttää aina tiedonvälityksen kokonaisuuden sekä median toimintaympäristön ymmärtämistä. Sen lisäksi mediakohtaamisia on syytä harjoitella tarpeeseen räätälöidyillä haastatteluharjoituksilla.