Maineenhallinta

Evidence_665x275

Yrityksen maine on aineetonta pääomaa, jonka merkitys ja arvo ovat kasvaneet 2000-luvulla voimakkaasti. Tutkimusten mukaan yrityksen maineen arvo on noin kolmasosa yrityksen koko markkina-arvosta. Ilman hyvää mainetta ei kukaan voi tehdä pitkäjänteistä ja menestyvää liiketoimintaa. Siksi mainetta on suunnitelmallisesti rakennettava, vahvistettava ja suojeltava. Tämä on missiomme.

On helppo sanoa, että yrityksellä on hyvä tai huono maine, mutta yrityksen kehittämisen kannalta se ei riitä. Me tiedämme, mitkä ovat maineen keskeiset tekijät ja miten niihin voidaan vaikuttaa.

Lue lisää maineen rakentamisesta, vahvistamisesta ja suojelusta.

Maineen rakentaminen

Tie kohti hyvää mainetta lähtee tyypillisesti yrityksen tai sen tuotteiden ja palveluiden tunnetuksi tekemisestä. Uusien yritysten ja uusille markkinoille tähtäävien yritysten keskeisenä haasteena on tehdä itsensä riittävän tunnetuksi ja kiinnostavaksi sidosryhmiensä silmissä. Kun yrityksellä on hyvä maine, siihen luotetaan ja sen tuotteita tai palveluita suositellaan.

Maineen kannalta keskeiset haasteet syntyvät useimmiten siitä, että annetut lupaukset jäävät lunastamatta. Siksi on tärkeää, että yrityksesi markkinointi ja viestintä on aidosti strategialähtöistä ja kestävällä pohjalla. Lisäksi on huolehdittava siitä, että jokainen yrityksen palveluksessa oleva sisäistää oman roolinsa yrityksen maineen parantamisessa. Ovatko sinun organisaatiosi ihmiset maineen suurlähettiläitä?

Tarjoamme yrityksen maineen rakentamiseen muun muassa seuraavia palveluita:

 • ylimmän johdon konsultointi
 • kilpailija- ja toimiala-analyysit
 • maineriskien kartoitukset
 • strategian ja viestien kiteyttäminen
 • corporate storyt, yritys- ja sijoittajapresentaatiot
 • mainestrategiat
 • maine- ja brändivalmennukset
 • sisäisen markkinoinnin konsultointi ja tukeminen
 • maineen ja viestinnän seuranta

Maineen vahvistaminen

Jos yritys haluaa olla toimialansa arvostetuin toimija tai vahvistaa asemaansa tietyillä markkinoilla, vahva maine on keskeisessä asemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Maineen vahvistamisessa olennaista on tunnistaa sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Niitä ei kannata lähteä arvailemaan: maineen analyysin on perustettava tutkittuun tietoon. Me Pohjoisranta Burson-Marstellerissa löydämme oikeat ja tarkoituksenmukaiset keinot yrityksen maineen vahvistamiseksi.

Tarjoamme yrityksen maineen vahvistamiseen muun muassa seuraavia palveluita:

 • ylimmän johdon konsultointi
 • maineanalyysit ja -tutkimukset
 • mainestrategiat
 • strategiaviestien kiteytykset
 • viestintäsuunnitelmat
 • arvojen ja strategian jalkautukset
 • maine- ja brandivalmennukset
 • mediasuhteiden hoito
 • markkinointiviestintä
 • vaikuttajaviestintä
 • yritysvastuuohjelmat
 • sijoittajasuhteet ja talousviestintä
 • digitaalinen viestintä
 • julkaisut

Maineen suojelu

2000-luvun yritysmaailmassa sidosryhmät ja media eivät arvioi kriisiin joutunutta yritystä kriisin todellisen syyn tai aiheuttajan perusteella, vaan sen perusteella, kuinka hyvin tai huonosti yritys hoiti kriisin. Siksi kriisinhallinta- ja -viestintä ovat ammattilaisten työtä.

Kriisinhallinnan keskeisenä tavoitteena on turvata yrityksen toiminnan jatkuminen ja sidosryhmien luottamuksen ylläpitäminen. Suurin osa yritysten kohtaamista poikkeustilanteista ja kriiseistä ei tapahdu sattumalta tai jonkin ulkopuolisen tapahtuman seurauksena. Päinvastoin, valtaosa kriiseistä johtuu yrityksestä itsestään.

Suurimmat uhat yritysten maineelle ovat tyypillisesti talouteen liittyvät epäselvyydet, johdon tai työntekijöiden väärinkäytökset, negatiivinen mediajulkisuus ja erilaiset asiakaspalveluongelmat. Vaikka maineesta ja sen menettämisestä on tullut yritykselle merkittävä riski, vain harvat yritykset ovat toteuttaneet maineriskien kartoituksia tai varautuneet riittävästi eri tilanteiden varalta.

Maineen suojelussa on kysymys potentiaalisten kriisien tunnistamisesta, kartoittamisesta ja niihin valmistautumisesta – sekä tietysti akuuttien kriisitilanteiden hyvästä hoidosta. Lisäksi yrityksellä tulee olla työkalut heikkojen signaalien seurantaan ja tulkintaan. Me Pohjoisranta Burson-Marstellerissa olemme maineriskien asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme kriisitilanteiden hoidossa.

Tarjoamme maineen suojeluun muun muassa seuraavia palveluita:

 • ylimmän johdon konsultointi
 • maineriskien kartoitukset
 • kriisiviestintäsuunnitelmat
 • kriisivalmennukset
 • 24/7 kriisipalvelu
 • mediavalmennukset
 • mediasuhteiden hoito
 • maineen seuranta verkossa