Kuluttaja- ja brändiviestintä

brand-and-consumer_665x275

Yrityksen johto on kiinnostunut yleensä kahdesta asiasta: myynnin kasvusta ja kulujen karsimisesta. Osaamisemme kohdistuu juuri näille alueille: hyvä maine on työkalu, jonka avulla saadaan aikaan lisää myyntiä ja samalla alennettua myynnin ja markkinoinnin kustannuksia.

Autamme asiakkaitamme myymään palveluja ja tuotteita kuluttajille viestinnän eri keinoin, kuten kiteyttämällä myynnin viestejä ja lisäämällä yrityksen kiinnostavuutta mediassa.

Samalla tuomme markkinointiin kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Uskomme, että kiinnostava ja uskottava brändi luodaan ennen kaikkea viestinnän keinoilla, kuten mediajulkisuudella, suorilla asiakaskohtaamisilla, painetuilla ja digitaalisilla sisällöillä sekä seminaareilla ja tapahtumilla.

Mainonnan tekijät korostavat luovuutta, me painotamme sen lisäksi myös brändilupauksen uskottavuutta ja lunastamista.

Tarjoamme myyntiin ja markkinointiin muun muassa seuraavia palveluita:

  • tuote- ja palvelulupausten konsultointi
  • tuote- ja palvelulanseeraukset
  • myynnin mainevalmennukset
  • argumentaatiovalmennukset
  • tuote- ja palvelutiedotus
  • painetut ja digitaaliset asiakaslehdet
  • internet-sivustot ja -sisällöt
  • asiakastyytyväisyyden analysointi
  • tapahtumat ja seminaarit