Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja (”ehdot”), joten lue ne huolellisesti. Jos et sitoudu noudattamaan näitä ehtoja, älä käytä tai tarkastele tätä sivustoa.

Sivustolla olevat tiedot ovat vain yleisesti tiedoksi. Pohjoisranta Burson-Marsteller (”Burson-Marsteller”) on pyrkinyt kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan sivustolla olevien tietojen paikkansapitävyyden niiden julkaisuhetkellä, mutta tiedoissa voi kuitenkin olla epätarkkuuksia ja satunnaisia virheitä, joita Burson-Marsteller pahoittelee mutta joista se ei vastaa.

Burson-Marsteller ei anna mitään takuita sivustolla esitetyistä tiedoista, mukaan lukien hyperlinkeistä muihin sivustoihin tai muista kohteista, joita käytetään suoraan tai epäsuorasti tältä sivustolta. Burson-Marsteller ei vastaa sivustolla ilmenevistä epätarkkuuksista tai puutteellisuuksista, ja Burson-Marstellerin sivustoilla oleviin tietoihin perustuvat päätökset ovat käyttäjän omalla vastuulla.

Sivustolla olevat tiedot ja kuvat: © Copyright Burson-Marsteller. Sinulla on lupa tehdä satunnaisia kopioita sivustosta sitä tarkastellessasi ja tulostaa sisältöä omaan käyttöösi kohtuullisessa määrin. Et saa kehystää sivustoa tai luoda linkkiä muulle kuin aloitussivulle ilman meiltä erikseen hankittua kirjallista lupaa. Huomautus: tämän sivuston sisältö on tekijänoikeuksilla ja immateriaalioikeuksilla suojattua, joten sitä ei tule jäljentää tai toisintaa missään muodossa.

Tätä sivustoa ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin. Suostut erityisesti olemaan lähettämättä, käyttämättä, kopioimatta ja julkaisematta sisältöä, joka on herjaavaa, säädytöntä, loukkaavaa, sopimatonta tai käyttäjien yksityisyyttä loukkaavaa, etkä anna muiden julkaista tällaista sisältöä puolestasi. Sitoudut olemaan lähettämättä ei-toivottua markkinointi- tai mainosmateriaalia, roskapostia tai vastaavaa materiaalia tai massaviestejä, jotka voivat haitata sivuston toimintaa tai muiden käyttäjien käyttökokemusta.

Burson-Marsteller pidättää oikeuden laajentaa, muokata tai muuttaa sivustoa tai sen osia, poistaa sivuston tai sen osia käytöstä väliaikaisesti tai pysyvästi, rajoittaa sivuston käyttöä tai kieltää sen kokonaan milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Sitoudut täten vapauttamaan Burson-Marstellerin kaikista kustannuksista, vaatimuksista, menetyksistä ja vahingoista (asianajokulut mukaan lukien), joita Burson-Marstellerille voi aiheutua sääntöjen vastaisesta sivustojen käytöstäsi tai näiden ehtojen rikkomisestasi.

Jos toimit näiden ehtojen tai Burson-Marstellerin tietosuojakäytännön vastaisesti, Burson-Marsteller voi harkintansa mukaan keskeyttää tai evätä pääsysi sivustolle väliaikaisesti tai pysyvästi.

Tämä sivusto tarjotaan käyttöösi maksutta, ja Burson-Marsteller sekä sen tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset torjuvat kaikki korvausvastuut (lukuun ottamatta Burson-Marstellerin laiminlyönnistä johtuvia henkilövahinkoja tai kuolemantapauksia, petoksia sekä tapauksia, joissa lainsäädäntö toisin määrää) riippumatta siitä, onko menetyksen tai vahingon syynä sopimusrikkomus, oikeudenloukkaus (laiminlyönti mukaan lukien) tai muu tekijä, joka johtuu tästä sivustosta tai liittyy siihen. Burson-Marsteller ei vastaa miltään osin suorista, erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat mistä tahansa syystä tältä sivustolta suoraan tai epäsuorasti saatujen tietojen käytön kautta. Ainoa oikeussuojakeinosi on tällöin lopettaa sivuston käyttö.

Burson-Marsteller voi aika ajoin tehdä muutoksia näihin ehtoihin.

Tämän sivuston käyttöön, siltä ladattaviin tietoihin sekä näiden ehtojen käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Sivuston käytöstä aiheutuvissa kiistoissa yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla tuomioistuimilla.

Jos jokin toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin näissä käyttöehdoissa selostetun ehdon kokonaan tai osittain pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot pysyvät edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina suurimmassa lain sallimassa määrin.

Tietosuojakäytäntö

Burson-Marsteller kunnioittaa tällä sivustolla vierailevien käyttäjien yksityisyyttä ja kerää henkilötietojasi vain, jos luovutat ne meille vapaaehtoisesti tällä sivustolla. Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme.

”Burson-Marsteller” ja ”Pohjoisranta Burson-Marsteller” ovat tavaramerkkejä.

Kaikki Burson-Marstelleriä koskevat kyselyt tai tiedustelut tulee toimittaa sivustolla olevan Yhteystiedot-osion kautta.

Pohjoisranta Burson-Marsteller on Burson-Marsteller-ketjun jäsen. Burson-Marsteller on osa Young & Rubicam Group Limited ‑yhtiötä.

Rekisteröity toimipaikka: Kalevankatu 20, 00100 Helsinki. Y-tunnus 1013826-5. Alv-numero FI10138265.